Dr.Dt. Elif İpek YILMAZ

Özgeçmiş

Elif İPEK YILMAZ 01.01.1984 yılında Kastamonu’da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Kastamonu’da tamamladı. Lise eğitimini Afyon Süleyman Demirel Fen Lisesi’nde tamamlayarak 2002 yılında mezun oldu. Aynı yıl Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandı ve 2007 yılında diş hekimliği eğitimini tamamladı.Aynı yıl başladığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda Doktora/Uzmanlık eğitimini 2013 yılında tamamladı. Evli ve bir kız çocuğu annesi.

Uzmanlık

Çocuk Diş Hekimi (Pedodonti Uzmanı)

Eğitim

Lisans: Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesi (2002 - 2007)

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı (2007 - 2013)

Uzmanlık: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı (2007 - 2013)

Çalıştığı Kurumlar

2007-2013 Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

2013 Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

2013-2014 Özel Dentatürk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

2014-2015 Özel A+ Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

2015 Halen Elif İPEK YILMAZ Çocuk Diş Hekimi Muayenehanesi

Yabancı Dil

İngilizce

Bitirme Tezi

Diş Hekimlerinin Koruyucu Tedavilere Yaklaşımları (2007)

Doktora ve Uzmanlık Tezi

Diş dokularının çürüğe karşı direncinin arttırılmasında lazer ve kazein fosfopeptid-amorf kalsiyum fosfat (CPP-ACP)'ın etkisinin değerlendirilmesi (2013)

Hazırlamış Olduğu Seminerler

Vital ve Devital Dişlerde Ağartma Teknikleri, 2008

Süt ve Daimi Dişlerde Kullanılan Kök Kanal Dolgu Patları, 2009

Yayınlar ve Tebliğler

Ozer S, Yilmaz EI, Bayrak S, Tunc ES. Parentalknowledgeandattitudesregardingtheemergencytreatment of avulsedpermanentteeth. Eur J Dent. 2012 Oct;6(4):370-5.


Elif İpek Yılmaz, Ayça Tuba Ulusoy, Sezin Özer. EkstrüzivLüksasyonYaralanması Sonrası Üst Orta Kesici Dişlerin Tedavisi: 3 Yıllık Takip Sonuçları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2011 Ocak-Nisan. Cilt:12 Sayı:1


İpek E., Bayrak S., “Diş ağartma yöntemleri ve komplikasyonları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hek Fak Derg, 2009


Avsar A, Hazar Bodrumlu E, İpek E.Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti kliniğine başvuran acil vakaların değerlendirilmesi.16.Türk Pedodonti Derneği Kongresi 21-24 Mayıs, İzmir, 2009


Avşar A.,Ataibiş T., İpek E. Kazein Fosfopeptid-Amorf Kalsiyum Fosfat Patının Radyoterapi Uygulanmış Dişlerin Mikrosertliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Türk Pedodonti Derneği 16. Ulusal Kongresi, 21-24 Mayıs, İzmir, 2009


İpek E , Şen Tunç E. İmmatur daimi orta keser dişte servikal kök kırığı ve intrüzyon: Olgu sunumu. Türk Pedodonti Derneği 17. Ulusal Kongresi, Mardin 2010


İpek E, Ulusoy AT, LATERAL LÜKSASYON YARALANMASI SONRASI MAKSİLLER KESER DİŞLERİN GECİKMİŞ TEDAVİSİ: OLGU BİLDİRİMİ Türk Pedodonti Derneği 17. Ulusal Kongresi, Mardin 2010

Bizimle İletişime Geçin
Detaylı bilgi almak yada randevu saatlerimizi öğrenmek için bizimle iletişime geçin.